Administrasjon fellestjenester
Barnehagene

Hovedkontor
Teorifagbygget hus 2
9037 Tromsø

Åpningstider: 09.00 - 15.00

 

Avdelingsleder Studentbarnehagene

 

Gimle studentbarnehage
Gimleveien 37
9019 Tromsø

Breivika studentbarnehage
Minnelundvegen 11
9019 Tromsø

Prestvannet studentbarnehage
Olastien 11
9012 Tromsø 

Storskogåsen studentbarnehage
Luleåvegen 11
9011 Tromsø

Universet studentbarnehage
Framstredet 26
9019 Tromsø

Bolig
Servicesenteret 
Teorifagbygget hus 2

Åpningstider:

Mandag - fredag 08.00-15.00
 
Tlf: 77 64 90 30
 
Krisesituasjoner og innlåsningstjeneste utenom arbeidstid
Kontakt NOKAS security på mobil 975 30 006
Driftssentralen
 
Mat & drikke
Helse & rådgivinga

Vi ber om at alle førstehenvendelser til Studentrådgivinga gjøres til vår ekspedisjon og ikke direkte til rådgiver/psykolog.

Epost: radgiving@samskipnaden.no

merk e-post med studiested eller oppgi dette ved bestilling av time over telefon.

Tlf: 77 64 90 50

Besøksadresse:
Studentrådgivinga
Breiviklia, UiT Norges arktiske universitet

Idrett

Kraft studentidrettssenter
Framstredet 79, 9037 Tromsø

Elverhøy studenttreningssenter
Gitta Jønssonsvei 4, 9012 Tromsø

E-post: idrett@samskipnaden.no Telefon: 77 64 90 60

 

Catering